Không hoạt động
Android only
KR
$0.39 USD
Thanh toán nhanh

Đề nghị không có sẵn tại thời điểm này!

  • Pokémon GO

    Pokémon GO CPI Đề nghị

    Được cập nhật Wednesday, July 3, 2024 at 8:46 AM CDT

New! Now you can battle other Pokémon GO Trainers online! Try the GO Battle League today!

Join Trainers across the globe who are discovering Pokémon as they explore the world around them. Pokémon GO is the global gaming sensation that has been downloaded over 1 billion times and named “Best Mobile Game” by the Game Developers Choice Awards and “Best App of the Year” by TechCrunch.
_______________

Uncover the world of Pokémon: Explore and discover Pokémon wherever you are!

Catch more Pokémon to complete your Pokédex!

Journey alongside your Buddy Pokémon to help make your Pokémon stronger and earn rewards!

Compete in epic Gym battles and...Team up with other Trainers to catch powerful Pokémon during Raid Battles!

It’s time to get moving—your real-life adventures await! Let’s GO!
_______________

Notes:
- This app is free-to-play and offers in-game purchases. It is optimized for smartphones, not tablets.
- Compatible with Android devices that have 2GB RAM or more and have Android Version 6.0–10.0+ installed.
- Compatibility is not guaranteed for devices without GPS capabilities or devices that are connected only to Wi-Fi networks.
- Application may not run on certain devices even if they have compatible OS versions installed.
- It is recommended to play while connected to a network in order to obtain accurate location information.
- Compatibility information may be changed at any time.
- Please visit PokemonGO.com for additional compatibility information.
- Information current as of October 20, 2020.

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

Ball Hunter

Complete 2 consecutive games.

Astro Dive

Complete 2 consecutive games.

UFO Fury

Complete 1 game.

CandyDash

Complete 1 game.

Bitget

Register (New Users Only)

[Web Game] Disney Quiz

Score 100% when you finish the quiz

Certified Online IQ Test

User makes payment after IQ test

Nexo: Buy Bitcoin & Crypto

Get Nexo: Buy Bitcoin & Crypto.

Zenless Zone Zero

Run the App (New Users Only)

888 Casino

Run the App (New Users Only)

EasyPaisa

Register (New Users Only)

AdityaBirla CPR

Sign up for account

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.