Hoạt động
Android only
MX
$0.11 USD
Thanh toán nhanh
  • MagniView

    MagniView CPE Đề nghị

    Được cập nhật Saturday, July 13, 2024 at 4:55 PM CDT

.Whether you're reading the fine print, examining intricate designs, or simply need a closer look at something, this app provides a seamless and intuitive magnification experience.

Embark on your journey with a simple app launch. Upon opening, you'll be greeted by a breeze-to-navigate interface, guiding you effortlessly through the magnifier unlocking process. This swift and straightforward procedure ensures you can use the app without complications or delays.

Once the magnifier is unlocked, you can effortlessly capture images using your device's camera. Whether on the go or in the comfort of your home, capturing high-quality images is just a tap away. Furthermore, this app empowers you to select images from your gallery, magnifying any photo you've stored on your device.

After selecting or capturing an image, simply tap on it to activate the magnification feature. This app provides a clear and detailed zoom, allowing you to precisely explore every part of the image. This functionality is perfect for reading small text, inspecting detailed artwork, or zooming into any part of a photo that needs closer examination.

Ảnh chụp màn hình:

Nhận thấy một lỗi hoặc một khía cạnh của bài đăng này cần được sửa?
Vui lòng cung cấp liên kết bài đăng và liên hệ với chúng tôi . Chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn và sẽ xử lý vấn đề một cách nhanh chóng.

Xem các đề nghị mới nhất của chúng tôi:

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

Download uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

iPhone 15 pro et Airpods!

User Submit Credit Card Information

Grijp nu uw inhoud!

User Submit Credit Card Information

¡Accede a películas!

User Submit Credit Card Information

Access iPhone 15 Pro Max!

User Submit Credit Card Information

Watch the Best Films!

User Submit Credit Card Information

Bekijk je spullen nu!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Nu afrekenen!

User Submit Credit Card Information

Sikre kassen din!!

User Submit Credit Card Information

Binance: BTC, Crypto and NFTS

Get Binance: BTC, Crypto and NFTS.

Summer of Music Quiz

Receive an email confirmation.

Mobee

Register (New Users Only)

Words of Wonders: Crossword

Get Words of Wonders: Crossword.

Words of Wonders: Crossword

Get Words of Wonders: Crossword.

Được trả lương HÀNG NGÀY khi tham gia mạng lưới CPAlead ngay hôm nay!

Từ 2006, CPAlead đã thanh toán hơn $100,000,000 cho các nhà phát triển ứng dụng di động và trang web ở hơn 180 quốc gia.

Uy tín của chúng tôi như là sàn giao dịch CPA và CPI hàng đầu là công khai và không thể chối cãi. Tìm kiếm TrustPilot, mThink, Facebook, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying dành cho CPAlead và tự mình xem những gì mà các nhà xuất bản và người quảng cáo của chúng tôi nói về chúng tôi.